തടസങ്ങൾ നേട്ടത്തിന് അവസരമാക്കാം

Moral story in malayalam

Moral stories in malayalam: ഒരുകാലത്ത് വളരെ ധനികനും ജിജ്ഞാസുമായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരിക്കൽ ഈ രാജാവ് ഒരു വലിയ പാറ ആൾകാർ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വച്ച്. ഭീമാകാരമായ പാറയെ റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമോയെന്നറിയാൻ രാജാവ് സമീപത്ത് ഒളിച്ചു .

ആദ്യം കടന്നുപോയത് രാജാവിന്റെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളും പ്രമാണിമാരുമായിരുന്നു . അത് നീക്കുന്നതിനുപകരം, അവർ അതിനു ചുറ്റും നടന്നു. റോഡുകൾ പരിപാലിക്കാത്തതിന് കുറച്ചുപേർ രാജാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അവരിലാരും പാറക്കല്ല് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല.

ഒടുവിൽ ഒരു കർഷകനും വന്നു. അവന്റെ കൈകളിൽ പച്ചക്കറികൾ അടങ്ങിയ കുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു .അദ്ദേഹം പാറക്കെട്ടിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ചുറ്റിനടക്കുന്നതിനുപകരം, കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ കുട്ട ഇറക്കി കല്ല് റോഡിന്റെ വശത്തേക്ക് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു . വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. പിന്നീട് കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ പച്ചക്കറികൾ അടങ്ങിയ കുട്ട എടുത്തു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അവിടെ പാറ ഉരുട്ടി മാറ്റിയ സ്ഥലത്തു ഒരു പേഴ്സ് കിടക്കുന്നതു കണ്ടു.

കൃഷിക്കാരൻ പേഴ്‌സ് തുറന്നു. പേഴ്‌സിൽ നിറയെ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും രാജാവിന്റെ കുറിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു . റോഡിൽ നിന്ന് പാറക്കെട്ട് നീക്കിയതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് പേഴ്സിലുള്ള സ്വർണ്ണം എന്ന് രാജാവിന്റെ ഒരു കുറിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മിൽ പലർക്കും മനസിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം രാജാവ് കൃഷിക്കാരനിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നമ്മുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.

ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ഓരോ തടസ്സങ്ങളും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നു, അലസന്മാർ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ നല്ല മനസ് കൊണ്ടും, ഔദാര്യ സമീപനം കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയിലൂടെയും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

2 thoughts on “തടസങ്ങൾ നേട്ടത്തിന് അവസരമാക്കാം”

 1. Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme
  you’re using? (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows
  (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd” on Google (would appreciate any feedback)
  – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself
  during the coronavirus scare!

 2. I don’t typically comment on posts, but as a long time reader I thought I’d drop in and wish
  you all the best during these troubling times.

  From all of us at Royal CBD, I hope you stay well with the COVID19
  pandemic progressing at an alarming rate.

  Justin Hamilton
  Royal CBD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share